Používaná technológia pre drevené zruby

Zruby sú postavené starou technológiou rybinového spoja. Tento spoj využívali na stavbu už naši praotcovia a s obľubou sa používa až dodnes. Zruby postavené touto technológiou možno vo väčšej miere vidieť v rázovitých obciach hlavne na severe Slovenska.

Zo smrekovej guľatiny sa v prvom rade vypíli hranol podľa potrieb stavby a následne sa ohobľuje, orežú sa hrany a potom sa ručne opracuje spoj rohu. Miesta spájania sa pred konečným osadením ošetria impregnačnou látkou proti plesni a škodcom a pod spoj sa vkladá izolačná látka.

Špárovanie vzniknutých medzier medzi hranolmi sa robí dvoma spôsobmi. Śpára sa vyplní montážnou PUR penou a olepí sa mazaninou alebo sa ubíja ručne pomocou hoblín.